The Cube Calendar

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel van www.thecubecalendar.com. Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze voorwaarden. www.thecubecalendar.com stelt de informatie die u wordt geboden met de grootst mogelijk zorg samen. Aan een onverhoopte fout in een beschrijving of een onjuiste prijsvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wisselkoersaanpassingen en dergelijke kunnen zonder vooraankondiging door www.thecubecalendar.com worden aangepast.
De verzendkosten bedragen minimaal € 7,65 per bestelling, conform het tarief van PostNL.

Gegevens
U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder het e-mailadres en adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel. De door u ter beschikking gestelde gegevens worden door www.thecubecalendar.com vertrouwelijk behandeld. Uw adresgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

Overeenkomst
Het wijzigen van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk door www.thecubecalendar.com is geaccepteerd.

Betaling
U kunt uw bestelling vanuit Nederland betalen via iDeal. Bestellingen vanuit het buitenland kunnen worden betaald via PayPal of met een creditcard.

Levering
Bestellingen worden per post verzonden. Bestellingen, mits voorradig, worden binnen 5 werkdagen verzonden. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen.

Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Bij dreigende overschrijding van de levertijd van 30 dagen of indien goederen niet meer geleverd kunnen worden, ontvangt u daarover tijdig bericht. U heeft dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor kunt u een e-mail naar info@thecubecalendar.com sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving geretourneerd.

Uw bestelling wordt standaard via PostNL verstuurd. Gezien het formaat van The Cube Calendar, zal deze door PostNL worden behandeld als belstuk.

Het is mogelijk om uw bestelling op een ander adres dan het factuuradres af te laten leveren.
Bij de levering van uw bestelling ontvangt u een betalingsbevestiging.

Voor vragen over uw bestelling, kunt u contact opnemen met: info@thecubecalendar.com

Afhalen
Het afhalen van een bestelling is mogelijk op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.00 – feestdagen uitgezonderd – op het hieronder staande adres van de producent. Hiermee komen de verzendkosten te vervallen.

Kartonnage Amsterdam
Gyroscoopweg 21 A
1042 AC Amsterdam

Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal www.thecubecalendar.com het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van in ontvangst name door of namens u van het product, zal dit risico op u overgaan.

Reclameren
www.thecubecalendar.com tracht uw bestelling zorgvuldig uit te voeren. Mocht uw bestelling onverhoopt fouten kennen of is er foutief geleverd, retourneert u dan uw bestelling binnen 8 werkdagen aan:

Kartonnage Amsterdam
Postbus 20702
1001 NS Amsterdam

Sluit de betalingsbevestiging a.u.b. bij. Indien voorradig sturen wij u een vervangend exemplaar. Mocht uw bestelling niet meer kunnen worden vervangen dan wordt het aankoopbedrag teruggestort.
De kosten van het terugzenden komen voor uw eigen rekening.
www.thecubecalendar.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en de normale eisen van bruikbaarheid.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de webwinkel, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, overig beeldmateriaal en overige materialen, berusten bij www.thecubecalendar.com.
Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van www.thecubecalendar.com te gebruiken voor andere websites of andere publicaties zonder schriftelijke toestemming.

Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade.

Diversen
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk per e-mail contact met ons op: info@thecubecalendar.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.